pos机刷卡结算系统fyt371

申请体验,注册登录后即可查看测试网址 点击这里给我发消息3246513066

后台是电脑版 前台是手机版

代理费:380 微信二维码 后台激活

推荐奖 一类 二类 三类 四类

自己一代6              4             3       2

二代1             1             1       1

三代1             1             1       1

每一代的总业绩都要显示 前台也要显示每笔明细 和总业绩 后台有开关

前台推荐关系显示一代

表格导入系统 结算奖金

还有一个680的代理费

推荐奖:一代:150

二代:100

三代:50

提现手续费:5%

可修改推荐人

每个月10-20号可提现  每个月可提现一次 10元以上可提现 10的倍数