fyt362分盘系统

申请体验,注册登录后即可查看测试网址 点击这里给我发消息3246513066

电脑版+手机版+内置商城充值卡

报单:100

直推奖:18

见点奖:一层10

        二层8

        三层16

        四层20

        五层28

抢点:推荐两代不出局,没有推荐够两代就出局。 他的点位可以抢。抢的条件是:c需要推荐6个人,然后这6个人需要在各推荐一个人 。按达到这个条件的时间,谁先达到这个条件,谁就升级,如果有多个人满足条件,就按照时间先后顺序,

B位上往c位上升的时候出局

三三复制 公排 跳排 下面满27人就升级

                            C3

                            C2

                            C1

        B                   B                 B

A       A      A     A      A     A     A    A     A

1       4      7      2      5     8     3    6     9

10      13    16      11     14    17   12    15    18

19      22    25      20     23    26   21    24    27

当升到c位的

推荐关系达到下面的结构  见点奖拿1/3

      C

      0

      0

      0  

当推荐关系达到下面的结构全拿

     C

0    0    0

0    0    0

 

达到下面的结构才能抢点

                      C

 0       0        0        0       0      0

 0       0        0        0       0      0