lsj578三级分销

申请体验,注册登录后即可查看测试网址 点击这里给我发消息3246513066

太阳线+手机版+商城

报单金额:    188元(报单激活生成发货订单)

首次报单: 一代     10%            重复消费:一代  5%(重复消费8折)

           二代     10%                      二代  5%

           三代     12%                      三代  5%

 

团队奖励:(极差,只有报单业绩,不含重复消费业绩)

Vip1:直推20人升级为vip1,拿团队报单业绩的4%    

Vip2:直推40人且有5个为vip1升级为vip2,拿团队报单业绩的6%    

Vip3:直推100人且有5个为vip2升级为vip3,拿团队报单业绩的8% 

Vip4:直推200人且有5个为vip3升级为vip4,拿团队报单业绩的10%

备注:

税费:2%

提现:5%